Prelude Foundation

Prelude Foundation brings children and youth in the Middle East together by promoting joint projects and initiatives in the fields of art, sports, education, social interaction and music.

Our emphasis is on tolerance, mutuality, intercultural awareness and nonviolence.

We aim to reach every child whose life has been adversely affected by the ongoing conflict, regardless of nationality, religion, gender or economic status.


Prelude Foundation believes that the youth of today will shape the world of tomorrow. In a region where violence and poverty constitute reality for hundreds of thousands of children, there is an immediate need for long-term intercultural and educational projects.

Working together with local nongovernmental organizations and community leaders in countries in the Middle East, Prelude aims to:

  • Bring children and youth together by means of art, sports, education, social interaction and music.
  • Promote constructive dialogue between youth of different nationalities and religions, with emphasis on listening, tolerance, mutual trust, intercultural awareness, and nonviolence.
  • Initiate projects of community empowerment through cultural centers where children and teenagers can participate in extracurricular activities.
  • Provide local communities with tools to deal with children traumatized by violence, poverty, oppression and the loss of family or homes.
  • Encourage local communities, groups and individuals in the Middle East to take initiatives of joint action, cultural exchange and collective activities for the benefit of the young generation.
ANBI INFORMATION (Dutch)
Naam: Stichting Prelude Foundation (Statuten), Prelude Foundation (website)

RSIN/fiscaal nummer: 818148676

Postadres:
Stichting Prelude Foundation
Govert Flincklaan 20
1181 XB Amstelveen

  • De Stichting is opgericht met het doel: Het bevorderen en promoten van hoop, positief denken, coëxistentie, communicatie, discussie, interactie, samenwerking en sociale ontwikkeling in het Midden-Oosten, voornamelijk in Palestina en Israël, voor en ten behoeve van mensen wonend in, afkomstig uit, of emotioneel gebonden aan vermeld gebied, voornamelijk, doch niet beperkt tot, kinderen en tieners (adolescenten)
  • De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. Het financieren van projecten, initiatieven en personen die zich bezig houden met zaken bestaande uit muziek, kunst, cultuur, sport, welzijn en educatie, alles in de breedste zin van het woord; b. het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van dergelijke fondsen en giften voor bovenomschreven activiteiten.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan 2014-2018 (PDF).

De bestuurders:
Voorzitter: Erwin van de Wiel
Vice-voorzitter: Fabienne van Eck
Penningmeester: Sanne Abeln
Secretaris: Lilith Verhelst
Projects Manager: Leonie Stevens

Statuten:
Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovematig vacatiegeld.
Deze vergoeding van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beleid:
Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen. Bijvoorbeeld: een bestuurder laat violen repareren en krijgt de gemaakte kosten vergoed. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Het jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2020